Nieuws

Identificatie- en meldingsplicht

In het kader van bestrijding van witwaspraktijken heeft de Belgische wetgever voor onder meer advocaten een wettelijke plicht tot identificatie van hun cliënten ingevoerd. Daarenboven geldt een meldplicht in geval van vermoeden van witwassen. Er zijn in België indicatoren die aanduiden wanneer meldplicht ontstaat. Een gebeurlijke melding geschiedt verplicht zonder de betrokken cliënt daarover te informeren. Contacteer uw adviseur als u vragen hebt bij de identificatie- en/of meldingsplicht.