Nieuws

Greenille by Laga begeleidt vermogende families bij het beschermen, het structureren en het beheren van hun roerend en onroerend vermogen.

Creativiteit en flexibiliteit, en tegelijk rechtszekerheid en legaliteit. De solide oplossingen die wij uitwerken op het vlak van vermogensstructurering, holdings, trusts en stichtingen, vastgoedtransacties of financiële en beleggingsproducten, zijn steeds onderworpen aan deze basisvoorwaarden.

Wij adviseren en stellen akten en contracten op. Waar nodig helpen wij bij het bemiddelen en onderhandelen of begeleiden wij de gerechtelijke procedures.

Open hier onze gedetailleerde dienstenfiche.