Nieuws

Greenille by Laga begeleidt vermogende families op de kruispunten van het leven: geboorte, samenwonen, huwelijk, emigreren, scheiden en overlijden.

Of het nu gaat over bewind- en voogdijregelingen, over huwelijkscontracten of samenlevingscontracten, echtscheidingsregelingen, schenkingen of nalatenschappen. Onze belofte is steeds dat we zoeken naar gedragen oplossingen die de tand des tijds doorstaan.

Wij adviseren en stellen akten en contracten op. Waar nodig helpen wij bij het bemiddelen en onderhandelen of begeleiden wij de gerechtelijke procedures.

Open hier onze gedetailleerde dienstenfiche.